لیست نمایندگی ها


فهرست نمایندگی ها، در ذیل نمایش داده شده است. جهت نمایش فهرست بر اساس استان یا کد نمایندگی از فرم تعبیه شده استفاده کنید.

استان مورد نظر خود را انتخاب کنید:

کد نمایندگی 1301فروشخدمات پس از فروش

 • مدیریت: حاج نیلی
 • نشانی فروش: اصفهان - خیابان ارتش، جنب پل هوایی حسین آباد، شماره ۳۳۱
 • نشانی خدمات پس از فروش: اصفهان - اول جاده شیراز، مقابل شهرک آزمایش
 • تلفن فروش: 36272276-36261183 - ۰۳۱
 • تلفن خدمات پس از فروش: 36543222-36543221 - ۰۳۱
 • نمابر: ۳۶۲۵۲۸۲۸ - ۰۳۱

کد نمایندگی 1302فروشخدمات پس از فروشامداد سیار

 • مدیریت: بشتام
 • نشانی: اصفهان - خيابان امام خمينی، نبش چهار راه امام رضا
 • تلفن فروش: 33206361 - ۰۳۱
 • تلفن خدمات پس از فروش: 33206362 - ۰۳۱
 • نمابر: ۳۳۲۰۶۳۳۰ - ۰۳۱
 • امداد سیار: آقای بشتام - ۰۹۱۳۳۱۴۲۸۵۱

کد نمایندگی 1303فروشخدمات پس از فروش

 • مدیریت: فضل اله گلابی
 • نشانی: شهرضا - اول جاده شیراز، شهرک امیر کبیر جنب بانک صادرات کد پستی ۸٦۱۵۹۱۱۱۱۱
 • تلفن فروش: 53287253-53287414 - ۰۳۱
 • تلفن خدمات پس از فروش: 53287415 - ۰۳۱
 • نمابر: ۵۳۲۸۷۲۵۴ - ۰۳۱

کد نمایندگی 1304فروشخدمات پس از فروش

 • مدیریت: شرکت حافظ قطعات (یاوری)
 • نشانی: اصفهان - خیابان امام خمینی ، شرکت صنعتی امیر کبیر ، بلوار عطاءالملک ، کدپستی ۸۱۹۵۱۴۴۷۷۹
 • تلفن فروش: ۳۳۸٦۸۹۰۰ - ۰۳۱
 • تلفن خدمات پس از فروش: ۳۳۸٦۸۹۰۰ - ۰۳۱
 • نمابر: ۳۳۸۶۷۳۳۵ - ۰۳۱

کد نمایندگی 1305فروشخدمات پس از فروش

 • مدیریت: فیروزبخش
 • نشانی: فولادشهر - سایت صنعتی، فرعی سوم
 • تلفن فروش: 52647480 - 031
 • تلفن خدمات پس از فروش: 2-52647481 - 031
 • نمابر: ۵۲۶۳۳۰۳۷ - 031

کد نمایندگی 1308فروشخدمات پس از فروش

 • مدیریت: فخارزاده
 • نشانی: کاشان - میدان مدخل، میدان گاز، ابتدای بلوار نوش آباد
 • تلفن فروش: 55572751 - 031
 • تلفن خدمات پس از فروش: 55572752 - 031
 • نمابر: ۵۵۵۷۲۷۵۲ - 031

کد نمایندگی 1309فروشخدمات پس از فروش

 • مدیریت: کریمی مقدم
 • نشانی: شاهین شهر - خیابان سعدی شمالی، خیابان صبا
 • تلفن فروش: 45243415 - 031
 • تلفن خدمات پس از فروش: 45243415 - 031
 • نمابر: ۴۵۲۷۴۵۴۶ - 031

کد نمایندگی 1310فروشخدمات پس از فروش

 • مدیریت: شرکت آسیا بانژ (خلیل زاده)
 • نشانی: اصفهان - اتوبان چمران، بعد از خیابان آل محمد، جنب بانک تجارت
 • تلفن فروش: 34586070 - 031
 • تلفن خدمات پس از فروش: 34587490-34586303 - 031
 • نمابر: ۳۴۵۸۷۴۹۰ - 031

کد نمایندگی 1311فروشخدمات پس از فروش

 • مدیریت: فاتحی
 • نشانی: خمینی شهر - خیابان امیرکبیر، جنب نمایندگی شرکت سایپا
 • تلفن فروش: 33513800 - 031
 • تلفن خدمات پس از فروش: 33513802 - 031
 • نمابر: ۳۳۵۱۳۸۰۰ - 031