لیست نمایندگی ها


فهرست نمایندگی ها، در ذیل نمایش داده شده است. جهت نمایش فهرست بر اساس استان یا کد نمایندگی از فرم تعبیه شده استفاده کنید.

استان مورد نظر خود را انتخاب کنید:

کد نمایندگی 2001فروشخدمات پس از فروش

 • مدیریت: عاکف
 • نشانی فروش: مشهد - میدان عدل خمینی- نبش خرمشهر 17
 • نشانی خدمات پس از فروش: مشهد - جاده قوچان- آزادی 117
 • تلفن فروش: 38526009-38543092-38591910 - ۰۵۱
 • تلفن خدمات پس از فروش: 36675007 - ۰۵۱
 • نمابر: ۳۸۵۲۸۰۱۶-۳۶۶۶۳۱۵۱ - ۰۵۱

کد نمایندگی 2006فروش

 • مدیریت: هادی زاده
 • نشانی: مشهد - بلوار وکیل آباد، بین خیابان 19 و 21، نرسیده به پل هاشمیه
 • تلفن فروش: 36071070 - 051
 • نمابر: ۳۶۰۸۸۷۸۰ - 051

کد نمایندگی 2007فروشخدمات پس از فروش

 • مدیریت: جواد علی آبادی
 • نشانی: سبزوار - خیابان آیت اله دستغیب، جنب دستغیب ۲۸
 • تلفن فروش: 44293328-44293331 - 051
 • تلفن خدمات پس از فروش: 44441183-44449353 - 051
 • نمابر: ۴۴۲۹۳۳۲۸ - 051

کد نمایندگی 2008فروشخدمات پس از فروش

 • مدیریت: محمود بابایی
 • نشانی: قوچان - بعد از میدان ورزش ضلع شمالی بلوار امام رضا روبروی دانشگاه سماء
 • تلفن فروش: 2-4721711 - ۰۵۱
 • تلفن خدمات پس از فروش: ۴۷۲۳۲۹۱۴ - ۰۵۱
 • نمابر: ۴۷۲۱۷۱۱۳ - ۰۵۱

کد نمایندگی 2009فروشخدمات پس از فروش

 • مدیریت: علی نوری
 • نشانی: گناباد - بلوار امام رضا، بعد از جایگاه CNG شهرداری، نرسیده به میدان پدافند (بلال سابق)
 • تلفن فروش: 57263000 - 051
 • تلفن خدمات پس از فروش: 3-57260901 - 051
 • نمابر: ۵۷۲۲۸۹۰۷ - 051

کد نمایندگی 2010فروش

 • مدیریت: عاکف
 • نشانی: مشهد - سه راه ادبیات ، خیابان اسدالله ، نبش اسدالله زاده هشتم
 • تلفن فروش: 38480433 - 051
 • نمابر: ۳۸۴۸۰۴۳۴ - 051

کد نمایندگی 2011فروشخدمات پس از فروش

 • مدیریت: جواد زرندی
 • نشانی: نیشابور - بلوار آزادگان، ورودی به سمت خیام و عطار
 • تلفن فروش: 3-42254130 - ۰۵۱
 • تلفن خدمات پس از فروش: 3-42254130 - ۰۵۱
 • نمابر: ۴۳۳۳۴۴۳۲ - ۰۵۱

کد نمایندگی 2012فروش

 • مدیریت: نوری
 • نشانی: تربت حیدریه - تربت حیدریه جاده سنتو نبش امام رضا 24
 • تلفن فروش: 52284440 - 051
 • نمابر: ۵۲۲۸۴۴۵۰ - 051

کد نمایندگی 2015فروشخدمات پس از فروش

 • مدیریت: شرکت بازرگانی یاران خودرو خراسان(بیک خراسانی)
 • نشانی: مشهد - خیابان امام رضا، بین میدان بسیج و امام رضا 27، پلاک 1
 • تلفن فروش: 38555562 - 051
 • تلفن خدمات پس از فروش: 1-38537840 - 051
 • نمابر: ۳۸۵۵۵۵۶۳ - 051

کد نمایندگی 2016فروشخدمات پس از فروش

 • مدیریت: هادی زاده
 • نشانی: مشهد - بلوار صد متری، حدفاصل میدان امام حسین و میدان سپاه، بین چراغچی 27 و 29
 • تلفن فروش: 37529510 - 051
 • تلفن خدمات پس از فروش: 37529510 - 051
 • نمابر: ۳۷۵۲۹۵۱۱ - 051