لیست نمایندگی ها


فهرست نمایندگی ها، در ذیل نمایش داده شده است. جهت نمایش فهرست بر اساس استان یا کد نمایندگی از فرم تعبیه شده استفاده کنید.

استان مورد نظر خود را انتخاب کنید:

کد نمایندگی 2101فروشخدمات پس از فروش

  • مدیریت: عضدی
  • نشانی: بجنورد - خیابان امام خمینی، بالاتر از نیروگاه برق
  • تلفن فروش: 32316793 - ۰۵۸۴
  • تلفن خدمات پس از فروش: 32316791 - ۰۵۸۴
  • نمابر: ۳۲۳۱۶۷۹۰ - ۰۵۸۴

کد نمایندگی 2102فروش

  • مدیریت: عضدی
  • نشانی: بجنورد - میدان فردوسی، خیابان رضا امامی جنوبی (امیریه)، جنب بانک ملت
  • تلفن فروش: 32241667 - 058
  • نمابر: ۳۲۲۲۱۹۴۸ - 058