لیست نمایندگی ها


فهرست نمایندگی ها، در ذیل نمایش داده شده است. جهت نمایش فهرست بر اساس استان یا کد نمایندگی از فرم تعبیه شده استفاده کنید.

استان مورد نظر خود را انتخاب کنید:

کد نمایندگی 2606فروش

 • مدیریت: حسینی
 • نشانی: شیراز - خیابان هنگ، قبل از چهار راه بنفشه
 • تلفن فروش: 2-32345551 - 071
 • نمابر: ۳۲۳۴۵۵۵۴ - 071

کد نمایندگی 2607فروشخدمات پس از فروشامداد سیار

 • مدیریت: رستمی
 • نشانی: شیراز - بلوار باهنر شمالی، بعد از ساختمان دریس
 • تلفن فروش: 38424828-38424941 - 071
 • تلفن خدمات پس از فروش: 38424828-38425041 - 071
 • نمابر: ۳۸۴۲۴۸۲۷ - 071
 • امداد سیار: آقای عسگری - ۰۹۱۷۳۱۴۸۳۲۹

کد نمایندگی 2608فروشخدمات پس از فروش

 • مدیریت: شرکت سالار موتور پارسیان
 • نشانی: شیراز - بلوار امیرکبیر، حدفاصل چهارراه سرباز و شرکت نفت، روبروی بانک مسکن
 • تلفن فروش: 5-38207970 - 071
 • تلفن خدمات پس از فروش: 5-38207970 - 071
 • نمابر: ۵-۳۸۲۰۷۹۷۰ - 071

کد نمایندگی 2609فروشخدمات پس از فروش

 • مدیریت: رضا نیکو
 • نشانی: آباده - بلوار آزادی، کیلومتر ۱ جاده اصفهان، کد پستی ۷۳۹۱٦۷۱۹۱۱
 • تلفن فروش: 4-44364401 - 071
 • تلفن خدمات پس از فروش: 4-44364401 - 071
 • نمابر: ۴۴۳۶۴۴۰۵ - 071

کد نمایندگی 2610فروشخدمات پس از فروش

 • مدیریت: آقای عبدالمجید حاجی پور
 • نشانی: جهرم - خیابان استاد مطهری ، جنب کلینیک تخصصی هنر
 • تلفن فروش: 54441659 - 071
 • تلفن خدمات پس از فروش: 54342390 - 071
 • نمابر: ۵۴۴۴۱۶۵۹ - 071

کد نمایندگی 2611فروشخدمات پس از فروش

 • مدیریت: نیکخواهی
 • نشانی: داراب - بلوار امام خمینی ، بلوار کرمان موتور
 • تلفن فروش: 53549678 - 071
 • تلفن خدمات پس از فروش: 53549678 - 071
 • نمابر: ۵۳۵۴۹۶۸۰ - 071

کد نمایندگی 2613فروشخدمات پس از فروش

 • مدیریت: شرکت لیدوما خودرو خورشیدیان
 • نشانی: نورآباد ممسنی - بلوار خلیج فارس، جنب چشمه آب گرم گچگران
 • تلفن فروش: 42544131 - 071
 • تلفن خدمات پس از فروش: 42545103 - 071
 • نمابر: ۴۲۵۴۴۱۱۴ - 071

کد نمایندگی 2614فروشخدمات پس از فروش

 • مدیریت: گرک یراق
 • نشانی: شیراز - بلوار نصر، بعد از شرکت ایرانسل، نبش کوچه 14
 • تلفن فروش: 37218293 - 071
 • تلفن خدمات پس از فروش: 37218293 - 071
 • نمابر: ۳۷۲۱۰۴۹۴ - 071

کد نمایندگی 2616فروشخدمات پس از فروش

 • مدیریت: اکرمی
 • نشانی: لارستان - شهر خور، بلوار وحدت، ابتدای بلوار فرمانداری
 • تلفن فروش: 52272334 - 071
 • تلفن خدمات پس از فروش: 52272335-52272332 - 071
 • نمابر: ۵۲۲۷۲۳۳۰ - 071

کد نمایندگی 2617فروشخدمات پس از فروش

 • مدیریت: شرکت بازرگانی شیراز تسلیم (تسلیم)
 • نشانی: شیراز - بلوار سلماس فارسی، کدپستی 7145813133
 • تلفن فروش: 37316607 - 071
 • تلفن خدمات پس از فروش: 37316607 - 071
 • نمابر: ۳۷۳۱۶۶۰۰ - 071