لیست نمایندگی ها


فهرست نمایندگی ها، در ذیل نمایش داده شده است. جهت نمایش فهرست بر اساس استان یا کد نمایندگی از فرم تعبیه شده استفاده کنید.

استان مورد نظر خود را انتخاب کنید:

کد نمایندگی 3001فروشخدمات پس از فروش

 • مدیریت: شرکت خدمات بازرگانی هزار (برازوان)
 • نشانی: كرمان - ابتدای اتوبان هفت باغ علوی
 • تلفن فروش: 33257802 - 034
 • تلفن خدمات پس از فروش: 33257802 - 034
 • نمابر: ۳۳۲۵۷۸۰۱ - 034

کد نمایندگی 3002فروشخدمات پس از فروش

 • مدیریت: امانیان
 • نشانی: بم - خیابان کاشانی 4، پلاک 12
 • تلفن فروش: 44212811 - 034
 • تلفن خدمات پس از فروش: 44212944 - 034
 • نمابر: ۴۴۲۱۲۸۱۱ - 034

کد نمایندگی 3009فروشخدمات پس از فروش

 • مدیریت: کریمی افشار
 • نشانی: جیرفت - چهار راه صاحب آباد، خیابان سلمان فارسی
 • تلفن فروش: 43310197 - 034
 • تلفن خدمات پس از فروش: 43310197 - 034
 • نمابر: ۴۳۳۱۰۱۹۷ - 034

کد نمایندگی 3010فروشخدمات پس از فروش

 • مدیریت: محمدرضا ادیب
 • نشانی: بم - خیابان طالقانی - نبش طالقانی 18
 • تلفن فروش: 44210227_44210229 - 034
 • تلفن خدمات پس از فروش: 44210227_44210229 - 034
 • نمابر: ۴۴۲۱۰۲۲۷ - 034

کد نمایندگی 3012فروشخدمات پس از فروش

 • مدیریت: یوسفی
 • نشانی: رفسنجان - بلوار امام رضا ، نبش کوچه شماره ۳ ، کدپستی ۷۷۱۷۷۳۳۸۸٦
 • تلفن فروش: 34280793 - 034
 • تلفن خدمات پس از فروش: 34280793 - 034
 • نمابر: ۳۴۲۸۰۷۹۴ - 034

کد نمایندگی 3013فروشخدمات پس از فروش

 • مدیریت: احمدی نژاد
 • نشانی: کرمان - جاده تهران، 300 متر بعد از پل راه آهن
 • تلفن فروش: 32610360 - 034
 • تلفن خدمات پس از فروش: 32616594 - 034
 • نمابر: ۳۲۷۲۸۷۴۴ - 034

کد نمایندگی 3014فروشخدمات پس از فروش

 • مدیریت: شرکت بازرگانی رادین بوتیا خودرو کارمانیا (سلطان زاده)
 • نشانی: زرند - خیابان شهید بهشتی، مابین کوچه 11 و 13
 • تلفن فروش: 60-33438759 - 034
 • تلفن خدمات پس از فروش: 60-33438759 - 034
 • نمابر: ۳۳۴۳۸۶۲۳ - 034

کد نمایندگی 3016خدمات پس از فروش

 • مدیریت: شرکت گهر موتور سیرجان
 • نشانی: سیرجان - محله شهرک تعمیرکاران، خیابان تابان، بلوار تلاش شرقی، پلاک 0، طبقه همکف
 • تلفن خدمات پس از فروش: 42338726 - 034
 • نمابر: 42338726 - 034