لیست نمایندگی ها


فهرست نمایندگی ها، در ذیل نمایش داده شده است. جهت نمایش فهرست بر اساس استان یا کد نمایندگی از فرم تعبیه شده استفاده کنید.

استان مورد نظر خود را انتخاب کنید:

کد نمایندگی 3302فروشخدمات پس از فروش

 • مدیریت: شرکت بازرگانی هیرکان خودرو جلالی
 • نشانی: گرگان - انتهای بلوار جرجان، روبروی شرکت گواه
 • تلفن فروش: 32130194 - 017
 • تلفن خدمات پس از فروش: 32129741 - 017
 • نمابر: ۳۲۱۵۸۸۹۸ - 017

کد نمایندگی 3303فروشخدمات پس از فروش

 • مدیریت: ولی محمدی
 • نشانی: گنبد کاووس - خیابان حافظ جنوبی، چهارراه امامزاده شرقی
 • تلفن فروش: 33222427 - 017
 • تلفن خدمات پس از فروش: 33222865 - 017
 • نمابر: ۳۳۲۲۷۷۵۶-۳۳۲۲۳۸۷۵ - 017

کد نمایندگی 3305فروش

 • مدیریت: امین اله سقر
 • نشانی: آق قلا - خیابان نماز بعد از بیمارستان آل جلیل ، کدپستی ۴۹۳۱۸۱۳۳۷۱
 • تلفن فروش: 34527404 - ۰۱۷
 • نمابر: ۳۲۴۵۲۷۴۰۴ - ۰۱۷