لیست نمایندگی ها


فهرست نمایندگی ها، در ذیل نمایش داده شده است. جهت نمایش فهرست بر اساس استان یا کد نمایندگی از فرم تعبیه شده استفاده کنید.

استان مورد نظر خود را انتخاب کنید:

کد نمایندگی 1001فروشخدمات پس از فروشامداد سیارامداد سیار

 • مدیریت: شرکت تیزران خودرو (علیپور)
 • نشانی: تبريز - سه راهی فرودگاه، کیلومتر ۲ جاده مرند
 • تلفن فروش: 32861143 - ۰۴۱
 • تلفن خدمات پس از فروش: 32861140 - ۰۴۱
 • نمابر: ۳۲۸۶۱۱۳۶ - ۰۴۱
 • امداد سیار: آرش رسایی - ۰۹۱۴۴۷۹۵۹۶۹

کد نمایندگی 1002فروشخدمات پس از فروشامداد سیارامداد سیار

 • مدیریت: شرکت بانیان خودرو خودکار(خودکار)
 • نشانی فروش: تبریز - فلکه باغ گلستان، ابتدای خیابان امام خمینی
 • نشانی فروش و خدمات پس از فروش: تبریز - میدان بسیج، روبروی کارخانه اطلس پود، کوچه کرمان موتور
 • تلفن فروش: 4-36379020 - 35516566 - 041
 • تلفن خدمات پس از فروش: 4-36379020 - 041
 • نمابر: 35۵۱۲۷۲۳-۳۶۳۷۹۰۲۵ - 041
 • امداد سیار: آقای بیوک پیشرو اصل - ۰۹۳۹۵۵۴۱۸۸۵

کد نمایندگی 1003فروشخدمات پس از فروشامداد سیار

 • مدیریت: شرکت رصد خودرو مراغه (فرخنده حال)
 • نشانی: مراغه - جنب میدان مادر- شرکت رصد خورو مراغه
 • تلفن فروش: 74-37276868 - ۰۴۱
 • تلفن خدمات پس از فروش: 37276868 - ۰۴۱
 • نمابر: ۳۷۲۷۶۸۷۱ - ۰۴۱

کد نمایندگی 1004فروشخدمات پس از فروش

 • مدیریت: یوسف داوودی
 • نشانی: سراب - ابتدای جاده اردبیل - روبروی اداره منابع طبیعی
 • تلفن فروش: ۴۳۲۳۴۱۳۳ - ۰۴۱
 • تلفن خدمات پس از فروش: 43234133 - ۰۴۱
 • نمابر: ۴۳۲۳۴۰۹۰ - ۰۴۱

کد نمایندگی 1006فروش

 • مدیریت: شرکت ایماژ خودرو ایرانیان(بهمنی)
 • نشانی: تبریز - سه راهی ولیعصر، به سمت هتل مرمر، روبروی شهرداری منطقه 5
 • تلفن فروش: 33320271 - 041
 • نمابر: ۳۶۶۶۲۲۲۵ - 041

کد نمایندگی 1007فروشخدمات پس از فروشامداد سیار

 • مدیریت: شرکت ایماژ خودرو ایرانیان(بهمنی)
 • نشانی: تبریز - جاده تهران به تبریز، 1کیلومتر مانده به سه راهی اهر
 • تلفن فروش: 36372465-36372461-36372466 - 041
 • تلفن خدمات پس از فروش: 36372465-36372461-36372466 - 041
 • نمابر: 36372064 - 041

کد نمایندگی 1008فروشخدمات پس از فروش

 • مدیریت: بزازوری
 • نشانی: تبریز - خیابان دیزل آباد دوم، نرسیده به پل کسایی، جنب کارخانه کبریت سازی
 • تلفن فروش: 34473111 - 041
 • تلفن خدمات پس از فروش: 34475515 - 041
 • نمابر: ۳۴۴۷۵۵۱۶ - 041