لیست نمایندگی ها


فهرست نمایندگی ها، در ذیل نمایش داده شده است. جهت نمایش فهرست بر اساس استان یا کد نمایندگی از فرم تعبیه شده استفاده کنید.

استان مورد نظر خود را انتخاب کنید:

کد نمایندگی 3801فروشخدمات پس از فروش

 • مدیریت: حاج ملک
 • نشانی فروش: بندرعباس - بلوار پاسداران- مابین میدان یادبود و چهارراه 22 بهمن- خیابان مالک اشتر- نبش کوچه شهید سرپرست
 • نشانی خدمات پس از فروش: بندرعباس - سه راه جانباز- بلوار فرزانگان- کوچه ساحل یکم
 • تلفن فروش: 33514700-33514800 - 076
 • تلفن خدمات پس از فروش: 33563977 - 076
 • نمابر: ۳۳۵۱۴۶۰۰ - 076

کد نمایندگی 3804فروشخدمات پس از فروش

 • مدیریت: شرکت تکتاز خودرو خلیج فارس (پاسلار)
 • نشانی فروش: بندرعباس - گلشهر جنوبی، میدان 9 دی، بلوار سوم خرداد
 • نشانی خدمات پس از فروش: بندرعباس - گلشهر جنوبی، میدان 9 دی، بلوار سوم خرداد، کوچه جامی، بن بست جامی یک
 • تلفن فروش: 33676718 - 076
 • تلفن خدمات پس از فروش: 4-33620862 - 076