• کارشناس
     امور ارزی

 • کارشناس
    امور اعتباری

 • کارشناس قطعات یدکی و
  خدمات پس از فروش

شرکت کرمان موتور استخدام می کند

کارشناس امور ارزی

 • مدرک تحصیلی: لیسانس به بالا
 • سابقه کار مرتبط: حداقل 3 سال
 • رشته تحصیلی: حسابداری- مدیریت
 • جنسیت: زن/ مرد
 • شرایط احراز:

  مسلط به زبان انگلیسی
  آشنایی به امور اعتبارات اسنادی و ترخیص
  آشنایی به امور بانکی
  مسلط به بازرگانی خارجی

از واجدین شرایط تقاضا می گردد، رزومه خود را به آدرس ایمیل ذیل ارسال نمایند: estekhdam@kermanmotorco.com
شرکت کرمان موتور استخدام می کند

کارشناس امور اعتباری

 • مدرک تحصیلی: لیسانس به بالا
 • سابقه کار مرتبط: حداقل 3 سال
 • رشته تحصیلی: حسابداری- مدیریت
 • جنسیت: زن/ مرد
 • شرایط احراز:

  آشنایی به امور اعتبارات
  آشنایی به امور بانکی
  روابط عمومی بالا

از واجدین شرایط تقاضا می گردد، رزومه خود را به آدرس ایمیل ذیل ارسال نمایند: estekhdam@kermanmotorco.com
شرکت کرمان موتور استخدام می کند

کارشناس قطعات یدکی و خدمات پس از فروش

 • مدرک تحصیلی: لیسانس به بالا
 • سابقه کار مرتبط: حداقل 3 سال
 • رشته تحصیلی: مهندسی صنایع- مدیریت
 • جنسیت: زن/ مرد
 • شرایط احراز:

  آشنا به آنالیز و مهندسی قیمت قطعه و تحلیل سرمایه گذاری

از واجدین شرایط تقاضا می گردد، رزومه خود را به آدرس ایمیل ذیل ارسال نمایند: estekhdam@kermanmotorco.com